οξυγονοκόλληση


οξυγονοκόλληση
Είδος αυτογενούς συγκόλλησης, που πραγματοποιείται με τη βοήθεια οξυακετυλενικής φλόγας. Η φλόγα αυτή παρέχεται από καμινευτήρα αυλό και οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι η θερμότητα που χρειάζεται παρέχεται με καύση ακετυλένιου σε ατμόσφαιρα οξυγόνου, στην έξοδο του καμινευτήρα αυλού (μπιστολέτο). Χρησιμοποιείται στις μηχανικές κατασκευές (συγκολλήσεις κομματιών συνενώσεις σιδηρών σκελετών κλπ.), στη λεβητοποιία, για τη συνένωση των ελασμάτων και σωλήνων κλπ. Το οξυγόνο και το ακετυλένιο περιέχονται χωριστά σε δύο χαλύβδινες φιάλες. Τα κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν λοξοτομούνται και έπειτα μεταφέρονται το ένα κοντά στο άλλο. Ανάμεσα στα άκρα τους υπάρχει κάποιο κενό, που αρχικά θερμαίνεται και μετά γεμίζεται με μέταλλο λιωμένο από την οξυακετυλενική φλόγα του καμινευτήρα αυλού. Το λιωμένο αυτό μέταλλο είναι της ίδιας σύνθεσης με το μέταλλο των κομματιών που πρόκειται να συνενωθούν. Η θερμοκρασία της οξυακετυλινικής φλόγας του καμινευτήρα αυλού ξεπερνά τους 3.0000C, στο δε άκρο της η ατμόσφαιρα είναι αναγωγική (C2H2 + Ο2 = 2CO + Η2). Για να αποφύγουμε την οξείδωση του μέταλλου, το άκρο της φλόγας αυτής πρέπει να βρίσκεται σχεδόν σε επαφή με το σημείο συγκόλλησης. Το μειονέκτημα της ο. είναι η πολύ σημαντική παραμόρφωση των μεταλλικών μερών που γειτονεύουν με το σημείο συγκόλησης (διαστολή). Για την αντιμετώπιση του μειονεκτήματος αυτού προτιμάται μάλλον η ηλεκτροσυγκόλληση. Ένας εργάτης πραγματοποιεί οξυγονοκόλληση στους Δίδυμους Πύργους της Μαλαισίας, το υψηλότερο κτιριο του κόσμου.
* * *
η [οξυγονοκολλώ]
συγκόλληση μεταλλικών τμημάτων με τη χρήση οξυακετυλινικής φλόγας.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • οξυγονοκόλληση — η συγκόλληση μετάλλων με τη βοήθεια ασετιλίνης και οξυγόνου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • οξυγονοκολλητής — ο [οξυγονοκολλώ] ειδικός τεχνίτης που ασχολείται με την οξυγονοκόλληση …   Dictionary of Greek

  • συγκόλληση — Η επανένωση δύο μεταλλικών τμημάτων και η πλήρης αποκατάσταση τους σε ένα ενιαίο κομμάτι. Γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της φλόγας (οξυγονοκόλληση) και του βολταϊκού τόξου (ηλεκτροσυγκόλληση). Και οι δύο μέθοδοι στηρίζονται στην υψηλή θερμοκρασία.… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.